Sniedziet jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu. Miniet konkrētus faktus vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums tika novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu amatus. Norādiet, vai jūsu rīcībā ir kādi pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste).
Informācijas gūšanas veids (saistībā ar darbu)
Norādiet, kādu kaitējumu jūsu minētais iespējamais pārkāpums ir radījis vai var radīt kādām sabiedrības interesēm vai sabiedrības pārstāvjiem (lūdzu, precizējiet, kuriem)
Norādiet, vai iepriekš ziņojāt par šo iespējamo pārkāpumu (izmantojot iekšēju trauksmes celšanas mehānismu vai vēršoties kompetentajā institūcijā). Norādiet jūsu rīcībā esošo informāciju par rezultātu.

5. Pievienot datni

Pielikumi Pievienojiet dokumentus un lietiskos pierādījumus, kas, jūsuprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu (nav obligāti).

Maksimums 5 MB liela.
Atļautie formāti: png jpg pdf txt rtf doc docx odt xls xlsx ods ppt pptx odp rar zip.

Personas datus un kontaktinformāciju nepieciešams norādīt, lai trauksmes cēlējam varētu nodrošināt likumā garantēto aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas dati būs pieejami tikai personām, kas reģistrē un izvērtē ziņojumu, vai personām, kas nodrošinās trauksmes cēlēja aizsardzību. Personas dati tiks pseidonimizēti (informācija ziņojumā, kas ļauj identificēt trauksmes cēlēju, tiks maskēta un glabāta atsevišķi). Trauksmes cēlēja personas datiem un ziņojumam ar likumu ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

6. Ziņas par iesniedzēju

adrese, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita informācija, kā sazināties ar jums, tostarp nosūtīt atbildi

7. Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu

Ja mans ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu
* Informācija par personas datu apstrādi atrodama https://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade