Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Latvija līdzīgi kā citas Eiropas Savienības dalībvalstis pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, ieviešot trauksmes celšanas mehānismus, kas palīdz iedzīvotājiem iesaistīties dažādu sabiedrības interešu kaitējumu novēršanā, un nodrošina kopējus ES standartus, lai trauksmes cēlēji būtu aizsargāti. Skaidrojums par ES tiesību aktiem, par kuriem ceļama trauksme un kuros paredzēta cita ziņošanas kārtība.

Klusējot un samierinoties, mēs nedarām neko, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, turklāt savā ziņā riskējam kļūt līdzatbildīgi. 

Ar nejēdzībām un pārkāpumiem nav jāsamierinās.

Redzi. Dzirdi. Runā.
 

Pirms celt trauksmi, atbildi uz 3 jautājumiem!

{
  1. Vai Tu esi trauksmes cēlējs?

    Tavā rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Šī informācija ir iegūta, veicot darba pienākumus. Tev ir pamats uzskatīt, ka šī informācija ir patiesa. Ir risks, ka Tev var radīt nelabvēlīgas sekas, ja ziņosi.

  2. Vai Tu zini, kas ir pārkāpums?

    Pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums (darbība vai bezdarbība), tostarp rīcība, kas ir pretēja tiesību akta mērķim, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums.

  3. Vai Tev ir atbilstoša informācija?

    Trauksmi var celt par pārkāpumu neatkarīgi no jomas, kurā Tu strādā. Vienlaikus likumā nosauktas 22 īpaši svarīgās jomas, kurās pārkāpumi apdraud sabiedrības intereses. Trauksmes cēlējam jārīkojas atbildīgi un pārdomāti, sniedzot informāciju, kuru uzskata par patiesu un kas norāda uz iespējamu pārkāpumu.

Vai zini, kur vērsties ar ziņojumu par pārkāpumu?

Tev ir pieejami 4 trauksmes celšanas mehānismi

Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu

Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu savā darba vietā - ikvienā publiskās pārvaldes iestādē, kā arī uzņēmumos un privātā sektora organizācijās, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto!

Vērsies valsts pārvaldē Vērsies valsts pārvaldē Vērsies valsts pārvaldē Vērsies valsts pārvaldē

Vērsies valsts pārvaldē, no kompetento institūciju saraksta izvēloties visatbilstošāko!

Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā

Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, pie nevalstiskajām organizācijām vai arodbiedrībām!

Vari celt trauksmi publiski Vari celt trauksmi publiski Vari celt trauksmi publiski Vari celt trauksmi publiski

Ja objektīvu iemeslu dēļ trauksmi nevar celt darbā vai kompetentajā institūcijā, ja ilgstoši nekas nemainās, ja nesaņem 2 mēnešu laikā informāciju par Tava ziņojuma izskatīšanas gaitu, ja ir pamats uzskatīt, ka Tev radīs nelabvēlīgas sekas ziņošanas dēļ, vai ir maz cerību, ka šo pārkāpumu izmeklēs, vai arī Tev ir pamatoti iemesli domāt, ka var tikt nodarīts nenovēršams kaitējums sabiedrībai, vari celt trauksmi publiski. Pirms cel trauksmi publiski, iepazīsties ar likuma prasībām!

Vai zini, kas nav trauksmes celšana?

Trauksmes celšana nav nepatiesu ziņu sniegšana, ziņošana par personīgu interešu aizskārumu vai valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Šādā situācijā IR jāceļ trauksme

Kādas novada pašvaldības publisko iepirkumu komisija nosaka uzvarētāju iepirkumu konkursā un tiek noslēgts ceļu būves līgums ar uzņēmumu “Drošie ceļi”. Šī konkursa iepirkumu komisijas loceklis, pildot savus darba pienākumus, bija novērojis, ka iepirkumu komisijā vairāki locekļi izrāda īpašu interesi uzņēmuma “Drošie ceļi” uzvarā bez objektīva pamatojuma. Arī konkursa rīkošanai sagatavotie dokumenti bijuši pielāgoti šim ceļu būves uzņēmumam.

Komisijas loceklis apkopo viņa rīcībā esošos pierādījumus un, balstoties uz tiem, iesniedz trauksmes cēlēja ziņojumu.

Šādā situācijā NAV jāceļ trauksme

Ceļu būves uzņēmums “Drošie ceļi” uzvar novada pašvaldības rīkotā publisko iepirkumu konkursā un grasās uzsākt jauna ceļa būvniecību. Šī novada iedzīvotājam šķiet, ka tas ir tādēļ, ka uzņēmuma “Drošie ceļi” īpašnieki draudzējas ar pašvaldības amatpersonām. Iedzīvotājs apspriež šo versiju ar kaimiņiem un nonāk pie secinājuma, ka jāsagatavo un jāiesniedz trauksmes celšanas ziņojums.

Šī nav trauksmes celšana, jo iedzīvotājs nav darba attiecībās ar novada pašvaldību vai uzņēmumu, kā arī citā - ar darbu saistītā -  veidā nav guvis šo informāciju.