1

Kompetentās institūcijas izvēle

Par dažādiem pārkāpumiem valstī atbild dažādas iestādes. Lai trauksmes cēlēja ziņojuma apstrāde notiktu iespējami ātri, to nepieciešams nosūtīt atbilstošai kompetentai institūcijai.

2

Trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana

Lai celtu trauksmi, vai nu iesniedz ziņojumu elektroniski vai lejupielādē trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un aizpildi to. Vari arī uzrakstīt iesniegumu brīvā formā ar roku vai elektroniski un nosūtīt to kompetentai institūcijai uz norādīto kontaktinformāciju. Tāpat vari sazināties ar kontaktpersonu un ar tās atbalstu izteikt iesniegumu mutvārdos. Atceries, ka iesniegumam ir jābūt parakstītam pašrocīgi vai ar drošu elektronisku parakstu (iesniegums nav jāparaksta, ja to iesniedz elektroniski šajā tīmekļvietnē).

3

Informācija par pārkāpumu

Lai kompetentā institūcija varētu pārbaudīt, vai pārkāpums ir noticis, un reaģēt uz to, sniedz skaidru, iespējami detalizētu un faktos balstītu pārkāpuma aprakstu, kā arī pievieno to apliecinošus dokumentus, ja Tev tādi ir.

4

Kontaktinformācijas sniegšana

Lai Tevi spētu aizsargāt trauksmes celšanas gadījumā, sniegtu Tev likumā paredzēto atgriezenisko saiti un varētu ar Tevi sazināties, ja nepieciešams noskaidrot papildu informāciju, mums nepieciešama Tava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, personīgā e-pasta adrese vai cita kontaktinformācija). Tavi personas dati būs pieejami tikai personām, kas reģistrē un izvērtē Tavu ziņojumu, vai personām, kas nodrošinās Tavu aizsardzību. Ņem vērā, ka Tavi personas dati tiks pseidonimizēti (informācija Tavā ziņojumā, kas ļauj Tevi identificēt, tiks maskēta un glabāta atsevišķi). Taviem personas datiem un ziņojumam ar likumu ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

5

Iesniegšana

Izmanto elektronisko trauksmes cēlēja ziņošanas formu vai arī nosūti aizpildītu un elektroniski vai pašrocīgi parakstītu veidlapu vai iesniegumu brīvā formā kompetentajai institūcijai uz tās norādīto kontaktinformāciju.

Ja trauksmes cēlēja ziņojumu vēlies nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē, ziņojumu un papildu dokumentus sūti slēgtā aploksnē, vēlams, uz atsevišķas lapas norādot: "Trauksmes cēlēja ziņojums".

Ja trauksmes cēlēja ziņojumu vēlies iesniegt elektroniski, izmanto vienu no šādiem variantiem:

1. Izmanto šajā mājaslapā iestrādāto www.latvija.lv autentifikācijas moduli (tas automātiski parādīsies, kad uzklikšķināsi uz pogas "Iesniegt ziņojumu elektroniski"), apliecinot savu identitāti;

2. Paraksti ziņojumu ar elektronisko parakstu un nosūti kompetentajai institūcijai uz tās īpaši trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidoto e-pasta adresi;

3. Izmanto oficiālo e-adresi un nosūti kompetentajai institūcijai savu trauksmes cēlēja ziņojumu. E-adresē Tev būs drošs konts, un e-adrese arī ietver personas identifikācijas datus.