Statistika

Informācija apkopota Trauksmes cēlēju kontaktpunktā par laiku no 2019. gada 1. maija līdz 31. decembrim. Statistika atspoguļo iesniegumu skaitu, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi un adresēti kompetentajām iestādēm, izmantojot ārējo trauksmes celšanas mehānismu.