Statistika

Šajā sadaļā tiek publicēts gada pārskats par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību. Ik gadus informācija tiek apkopota Trauksmes cēlēju kontaktpunktā par laiku no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Statistika atspoguļo iesniegumu skaitu, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi un adresēti kompetentajām iestādēm, izmantojot ārējo trauksmes celšanas mehānismu, kā arī to tālāko izskatīšanas gaitu.

Drīzumā šeit tiks publicēts 2022. gada pārskats un statistika.

Pārskats un statistika par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību 2021. gadā publicēta zemāk šajā lapā, bet 2019. un 2020. gada pārskati un statistika ir Ministru kabineta tīmekļvietnē