Statistika

Šajā sadaļā tiek publicēts gada pārskats par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību. Ik gadus informācija tiek apkopota Trauksmes cēlēju kontaktpunktā par laiku no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Statistika atspoguļo iesniegumu skaitu, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi un adresēti kompetentajām iestādēm, izmantojot ārējo trauksmes celšanas mehānismu, kā arī to tālāko izskatīšanas gaitu.

Pārskats par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību 2022. gadā publicēta zemāk šajā lapā. 2019. - 2022. gada pārskati un statistika ir Ministru kabineta tīmekļvietnē